Лични данни

Лични данни
“Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Личните данни, които “Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. “Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Успех БГ” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

“Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com има право да използва информацията за предлагане на стоки/ услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@odasport.com

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията:
“Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
* е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
* информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
“Успех БГ” ЕООД чрез www.odasport.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.